ప్రకటన

రసాయన పదార్ధాల కరిగే పట్టిక / చార్ట్ | నవీకరణ 2021

బహుళ స్వతంత్ర మరియు వివిధ సమ్మేళనాల ద్రావణీయతలు

Đang tìm kiếm phương trình bạn yêu cầu ...


వార్తలు జనాభాలో 5% మందికి మాత్రమే తెలుస్తుంది

ప్రకటన

H
I
K
I
Na
I
Ag
I
Mg
II
Ca
II
Ba
II
Zn
II
Hg
II
Pb
II
Cu
II
Fe
II
Fe
III
Al
III
- ఓహెచ్ t t - k i t k - k k k k k
- Cl t / b t t k t t t t t i t t t t
- లేదు3 t / b t t t t t t t t t t t t t
- సిహెచ్3COO t / b t t t t t t t t t t t - i
= ఎస్ t / b t t k - t t k k k k k -
= SO3 t / b t t k k k k k k k k k - -
= SO4 t / kb t t i t i k t - k t t t t
= CO3 t / b t t k k k k k - k k k - -
= SiO3 k / kb t t - k k k k - k - k k k
O PO4 t / kb t t k k k k k k k k k k k

సాల్యుబుల్ కరగని కొద్దిగా కరిగేది

ద్రావణీయత పట్టిక / చార్ట్ యొక్క నిర్వచనం

A solubility chart is a chart with a list of ions and how, when mixed with other ions, they can become precipitates or remain aqueous. The following chart shows the solubilities of multiple independent and various compounds, in water, at a pressure of 1 atm and at room temperature (approx. 293.15 K). Any box that reads "soluble" results in an aqueous product in which no precipitate has formed, while "slightly soluble" and "insoluble" markings mean that there is a precipitate that will form (usually, this is a solid), however, "slightly soluble" compounds such as calcium sulfate may require heat to form its precipitate. Boxes marked "other" can mean that many different states of products can result. For more detailed information of the exact solubility of the compounds,

అత్యధిక నాణ్యతతో కంటెంట్‌ను నిర్వహించడానికి ఆదాయ రూప ప్రకటనలు మాకు సహాయపడతాయి మేము ప్రకటనలను ఎందుకు ఉంచాలి? : డి

నేను వెబ్‌సైట్‌కు మద్దతు ఇవ్వడం ఇష్టం లేదు (మూసివేయండి) - :(